Reklamacje i zwroty

Reklamacje:

Jeżeli dostarczono Państwu produkt, który ma wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dowodu zakupu oraz pisemnego oświadczenia reklamacyjnego zawierającego następujące informacje: numer zamówienia, dane nabywcy, dokładny adres, nazwę i numery referencyjne produktów, ilość produktów, które są reklamowane, szczegółowo opisany powód reklamacji, numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy przelewem. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przez sklep. Informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego jest przesyłana na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przesyłki wysłane bez uzgodnienia na adres sklepu nie będą przyjmowane.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, wadliwy produkt należy przesłać na własny koszt na adres wskazany w rozstrzygnięciu. Produkt jest wymieniany na pełnowartościowy egzemplarz i przesłany nabywcy na koszt sklepu, a jeśli jest to niemożliwe z powodu wyczerpania asortymentu, sklep dokonuje zwrotu ceny towaru. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, sklep przesyła nabywcy szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@decortis.com. Udzielimy wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Zwroty:

Konsument - tj. osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,  może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Zwroty rozpatrywane są na podstawie dowodu zakupu oraz pisemnego oświadczenia zawierającego następujące informacje: numer zamówienia, dane nabywcy, dokładny adres, nazwę, numery referencyjne oraz ilość produktów podlegających zwrotowi, powód zwrotu oraz informację na temat stanu produktu i opakowania, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy przelewem.  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zwrot jest możliwy pod warunkiem, że nabyty produkt nie był używany, nie został zdemontowany, ani w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym zapieczętowanym opakowaniu. Produkt zakupiony jako nieprefabrykowany, wykonany na indywidualne życzenie klienta, nie podlega zwrotowi.

Po otrzymaniu oświadczenia sklep kontaktuje się z nabywcą, by omówić szczegóły zwrotu, wskazując podmiot upoważniony do odbioru przesyłki. Przesyłki wysłane bez uzgodnienia na adres sklepu nie będą przyjmowane. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem zabezpieczenia przesyłki od przypadkowej utraty lub uszkodzenia w transporcie oraz ponoszenia kosztów zwrotu towaru.

Po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego towaru w terminie 14 dni sklep zwraca nabywcy kwotę stanowiącą równowartość ceny zakupu. Jeżeli zwrot pełnej ceny zakupu jest niemożliwy ze względu na stwierdzone oznaki użytkowania lub uszkodzenie pomniejszające wartość handlową produktu, sklep przekazuje nabywcy informację o stwierdzonym ubytku wartości zwracanego towaru.

 

 

Uszkodzenia w transporcie:

Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. (...) - art. 548 § 3 k.c.

Zalecamy korzystanie z opcjonalnego ubezpieczenia przesyłki przy dokonywaniu wyboru przewoźnika. Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie reklamowanie usługi u przewoźnika zgodnie z procedurami firmy przewozowej. Istnieje możliwość otwarcia przesyłki w obecności kuriera po dokonaniu pokwitowania odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości, sporządza się protokół, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl